Otvoreni postupakTenderi

Postupak B 03/2015 – Gorivo, lož ulje, TNG i maziva

Konkursna dokumentacija
Oglas za prikupljanje ponuda
Odgovor na pitanja ponudjača
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije br 2
Izmena konkursne dokumentacije br. 3
Izmena konkursne dokumentacije br. 4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava
Odluka o dodeli ugovora – TNG
Odluka o dodeli ugovora – gorivo
Odluka o dodeli ugovora – mazivo
Odluka o dodeli ugovora lož ulje

Još sličnih objava

Proverite istaknute objave
Izbornik