Služba upravljanja komunalnim otpadom

Osnovne informacije o službi

Ova Služba vrši upravljanje komunalnim otpadom: sakuplanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekciju sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman. U okviru poslova ove službe je i pruženje septičkih jama. U cilju zadovoljavanja potreba korisnika usluga služba vrši nabavku i prodaju kanti i kontejnera.

Šef službe

Živko Vidić

Radna biografija
Šef službe

065/22-40-340

Izbornik