Uprava

Direktor i pomoćnik direktora

Ksenija Badem Nenadović

v.d.direktora JKP „Vidrak“ Valjevo

Nada Nikolić

Pomoćnik direktora

Nadzorni odbor

 • Gordana Marković - Predsednik nadzornog odbora

  Gordana Marković iz Valjeva, rodjena 14.02.1961. godine po zanimanju diplomirani saobraćajni inženjer na Saobraćajnom fakultetu smer PTT, Univerziteta u Beogradu 1985. godine.
  Radna biografija:
  – 1985-1988 godine referent u Poštanskoj službi,
  – 1899-2003 godine kordinator za automatizaciju u poštanskoj službi
  – 2003-2010 godine rukovodilac odeljenja za Informacione tehnologije
  – 2010-2015 godine direktor RJ PS „Valjevo“
  – 2015 godine vodeći saradnik odeljenja za Informacione tehnologije

 • Miloš Vilotić - Član nadzornog odbora

  Miloš Vilotić iz Valjeva, rođen 24.11.1961. godine u Valjevu, po zanimanju diplomirani inženjer organizacije rada, završen Fakultet organizacionih nauka sa magistarskim studijama.
  Radna biografija:
  – profesor u Valjevskoj gimnaziji
  – direktor U DP „Uzor“ Valjevo
  – direktor u DP „Elind-metaloprerada“ Valjevo
  – od 2000. godine radi u privatnom sektoru-vlasnik radnje za kompijutersku opremu i softver.

 • Lazar Lazić – Član nadzornog odbora

  Lazić Lazar iz Valјeva, rođen dana 03.11.1977.god u Valјevu, po zanimanju diplomirani pravnik na smeru unutrašnјih poslova, završen Pravni fakultet Novi sad
  Radna biografija:
  2006-2019.god
  Radno iskustva na poslovima internog kontrolora, šefa pravne službe, referenta za pravne poslove,svi poslovi su vršeni u javnom komunalnom preduzeću „Vidrak“ valjevo.
  Položen državni ispit u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 2013.god, oženјen otac troje dece

Izbornik