Uprava

Direktor i pomoćnik direktora

Dragutin Kuzmanović

vd direktora JKP „Vidrak“ Valjevo
radna biografija Dragutin Kuzmanović

Nada Nikolić

Pomoćnik direktora

Nadzorni odbor

 • Ilić Sandra - Predsednik nadzornog odbora

  Ilić Sandra iz Valjeva, rodjena 14.02.1982. godine po zanimanju inženjer informacionih sistema na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu 2013. godine.
  Radna biografija:
  18.06.2018. – u toku – JP “EPS” Tehnički centar- ED Valjevo
  01.06.2017.- 17.06.2018. – JP “EPS” Garantovano snabdevanje – ED Valjevo
  2016-2017- Nastavnik Informatike i računarstva OŠ “Sveti Sava”-Valjevo
  11.2014- Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja OŠ „Vladika Nikolaj Velimirović“- Valjevo
  10.2014- Nastavnik matematike OŠ „Milovan Glišić“- Valjevo
  09.2013-12.2013- Stručna praksa RB „Kolubara“ Lazarevac – sektor za AOP – Izrada master rada.
  Intelektualni kapital i organizaciono znanje, sagledavanje trenutnog stanja, pronalaženje i primena najboljih metoda za najbolje rezultate.

  Obrazovanje:
  Visoko obrazovanje
  2012-2013 – Fakultet organizacionih nauka FON, Beograd
  Smer: Informacioni sistemi i tehnologije
  Tema master rada: Metode merenja organizacionog znanja i intelektualnog kapitala
  Stečeno obrazovanje: Master inženjer organizacionih nauka (60 ESPB)
  2004-2007- Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica
  Smer: Menadžment u sektoru finansijskih usluga
  Tema diplomskog rada: Analiza neiskorišćenih internih resursa u preduzeću
  Stečeno obrazovanje: Diplomirani ekonomista (240 ESPB)

 • Ivan Lazarević - Član nadzornog odbora

  Ivan Lazarević iz Valjeva , rodjen 27.07.1979. godine po zanimanju diplomirani pravnik , smer privredni
  Pravni fakultet , Univerziteta u Beogradu
  Radna biografija:
  – 2008-2009 administrativni poslovi, Valy doo
  – 2009-2010 Okružni (viši) sud Valjevo sudijski pripravnik (volonter)
  – 2010-2013 Ekonomska škola Valjevo profesor pravne grupe predmeta
  – 2013-2016 pravnik za izdavanje reg. nalepnica uz saglasnot Mup-a Auto moto stil doo
  – 2016 PU Milica Nožica Valjevo

 • Lazar Lazić – Član nadzornog odbora

  Lazić Lazar iz Valјeva, rođen dana 03.11.1977.god u Valјevu, po zanimanju diplomirani pravnik na smeru unutrašnјih poslova, završen Pravni fakultet Novi sad
  Radna biografija:
  2006-2019.god
  Radno iskustva na poslovima internog kontrolora, šefa pravne službe, referenta za pravne poslove,svi poslovi su vršeni u javnom komunalnom preduzeću „Vidrak“ valjevo.
  Položen državni ispit u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 2013.god, oženјen otac cetvoro dece

Izbornik