O nama

P

retežna delatnost preduzeća je sakupljanje otpada koji nije opasan na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovo upotrebiti; sakupljanje reciklabilnih materijala; sakupljanje otpada sa javnih površina; sakupljanje građevinskog otpada; sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak; sakupljanje tekstilnog otpada i aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad. Pored pretežne delatnosti JKP “ Vidrak“ obavlja i druge delatnosti od opšteg interesa kao i delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove.

Naša strategija je usmerena prvenstveno na pružanje kvalitetnih usluga, što je potrošačima uistinu važno, te na taj način nastojimo zadovoljiti njihova očekivanja i od njih napraviti zadovoljne korisnike. Opšti izgled i higijena našeg grada su nam prioriteti na kojima ćemo i dalje istrajati, bez obzira na sve poteškoće koje se javljaju.

AKCIJA ZA PSE

"NE KUPUJ, UDOMI ME"

Aktuelnosti

Izbornik