• Kontakt telefon: +381 14 221 556

udomi-me

Osnovne informacije
Ukratko o nama

Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje otpada koji nije opasan na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovo upotrebiti; sakupljanje reciklabilnih materijala; sakupljanje otpada sa javnih površina; sakupljanje građevinskog otpada; sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak; sakupljanje tekstilnog otpada i aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad. Pored pretežne delatnosti JKP “ Vidrak“  obavlja i druge delatnosti  od opšteg interesa kao i delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove.

Osnovni zadatak JKP „VIDRAKA“ je: Kvalitetno, efikasno, rentabilno i kontinuirano obavlјanje poverenih komunalnih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatlјiv način, uz poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj delujemo i intezivnu saradnju sa stanovništvom i razvojem ekološke svesti i odgovornosti, kroz brigu o zadovolјenju svojih radnika i svih korisnika naših usluga i njihovoj dobrobiti.

Naša strategija je usmerena prvenstveno na pružanje kvalitetnih usluga, što je potrošačima uistinu važno, te na taj način nastojimo zadovoljiti njihova očekivanja i od njih napraviti zadovoljne korisnike. Opšti izgled i higijena našeg grada su nam prioriteti na kojima ćemo i dalje istrajati, bez obzira na sve poteškoće koje se javljaju.

Očekujemo da će nova web stranica JKP „Vidrak“  Valjevo uz druge vidove komunikacije, omogućiti unapređenje usluga i izgrađivanje efikasnog i efektivnog sistema javnosti rada JKP „Vidrak“ Valjevo.

Hvala Vam na saradnji i redovnom izmirenju obaveza.

moj-racun
BANER

Aktuelnosti

Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dan

Poštovani korisnici JKP VIDRAK VALJEVO

U skladu sa odredbama Zakona o državnim i …

Od 28.10.2019 naplata parkiranja i na dodatom prostoru parkinga iza zgrade RFZO

Od ponedeljka 28. oktobra počinje naplata parkiranja na dodatom prostoru parkinga iza …

EKIPA JKP„VIDRAK“ POBEDNIK 14.“FESTIVALA DUVAN ČVARAKA“

Ovogodišnji festival duvan čvaraka opravdao je očekivanja. Više desetina hiljada posetilaca u …

parking-pitnja

udomi-me

TENDERI! Javne nabavke!

Ovde možete pruzeti kompletene dokumentacije za tendere u otvorenom postupku, pregovaračkom postupku sa i bez objavljivanaj poziva, kao i dokumentaciju za javne nabavke male vrednosti.