Služba zajedničkih poslova

Osnovne informacije o službi

Ova Služba obavlja računovodstvene i platno prometne poslove, pravne poslove, administrativno tehničke poslove, poslove bezbednosti i zdravlja na radu, održavanja higijene objekata – kurirske poslove, poslove obezbeđenja objekata i imovine, poslove održavanja sredstava, poslove javnih nabavki, poslove planiranja i razvoja, naplate potraživanja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Šef službe

JKP Vidrak

Šef odeljenja za pravne poslove
014-221-556

JKP Vidrak

Šef odeljenja računovodstva
014-221-556

Izbornik