Moj račun

Sekcija na sajtu JKP “Vidrak Valjevo” preko koje možete proveriti stanje svog računa. Pored osnovnih informacija o uplatama i zaduženjima mogu se videti i informacije o tužbama ukoliko ih ima u okviru dela sporni saldo. Uplate se izvršavaju na tekući račun broj: 160-469510-83;

STANJE RAČUNA

NPR: 1999999 (šifra je uvek broj od šest ili sedam brojeva i nepromenjiva je)

NAPOMENA: Na prikazu možete da vidite samo proknjižene, važeće uplate. Na dnu sekcije videćete datum i vreme ažuriranja stanja, tako da uvek možete znati da li je Vaša uplata u okviru datog stanja. Sistem prikazuje samo neplaćene aktivne tužbe u zajedničkom zbirnu u okviru dela sporni saldo. Sistemu je potrebno do dva dana da ažurira uplate. U slučaju da se Vaša uplata ne vidi na listingu posle upita i nakon dva dana od uplate obratite se upravi JKP “Vidrak Valjevo” u Ulici Vojvode Mišića 50, za dodatne informacije ili okrenite broj telefona 014/221-556.

Izbornik