Stanje računa U polju ispod unesite šifru potrošača sa Vašeg računa:

Plaćanje je trenutno u fazi testiranja.

Platnom karticom Master, Maestro, VISA, Dina ili AmEx - Izborom ovog načina plaćanja bićete preusmereni na Banca Intesa portal da biste dovršili proces kupovine. Sve cene su sa uračunatim PDV-om