Vesti

Obaveštenje parking službe

Obaveštavaju se korisnici da prilikom plaćanja parking karte slanjem SMS poruke zaključuju Ugovor o korišćenju usluga sa JKP Vidrak Valjevo, pri čemu operatori elektronskih komunikacija – Telekom Srbija, Yettel i A1, istupaju isključivo kao zastupnici JKP Vidrak Valjevo, u postupku zaključenja odnosnog Ugovora i naplate cene parking karte, te da se korisnici za sva eventualno sporna pitanja mogu obratiti direktno JKP Vidraku Valjevo.Takođe, obaveze korisnika prema JKP Vidrak Valjevo smatraće se izmirenim kada korisnik izmiri svoje obaveze prema operatoru u pogledu kupljenih parking karata.

Još sličnih objava

Proverite istaknute objave
Izbornik