• Kontakt telefon: +381 14 221 556

udomi-me

Osnovne informacije
Ukratko o nama
Naša strategija je usmerena prvenstveno na pružanje kvalitetnih usluga, što je potrošačima uistinu važno, te na taj način nastojimo zadovoljiti njihova očekivanja i od njih napraviti zadovoljne korisnike. Opšti izgled i higijena našeg grada su nam prioriteti na kojima ćemo i dalje istrajati, bez obzira na sve poteškoće koje se javljaju.

Očekujemo da će nova web stranica JKP „Vidrak“  Valjevo uz druge vidove komunikacije, omogućiti unapređenje usluga i izgrađivanje efikasnog i efektivnog sistema javnosti rada JKP „Vidrak“ Valjevo.

Hvala Vam na saradnji.

Službe JKP Vidrak Valjevo
Unutrašnja organizacija JKP “ Vidrak“ Valjevo posluje kao jedinstvena radna celina. Svoj rad i poslovanje organizuje kroz rad službi i to na način kojim se obezbeđuje trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima i na način uređen zakonom, propisima i standardima donetim na osnovu zakona. Detaljnije >>>
Delatnost JKP Vidrak Valjevo
Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje otpada koji nije opasan na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovo upotrebiti; sakupljanje reciklabilnih materijala; sakupljanje otpada sa javnih površina; sakupljanje građevinskog otpada; sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak; sakupljanje tekstilnog otpada i aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad. Pored pretežne delatnosti JKP “ Vidrak“  obavlja i druge delatnosti  od opšteg interesa kao i delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove.
Menadžment JKP Vidrak Valjevo

Nadzorni odbor:
  Dušan Vukajlović – Predsednik nadzornog odbora,  063/831-58-05

  Ivan Stojaković – Član nadzornog odbora,  065/22-40-870

Radovan Paunović – Član nadzornog odbora,  065/22-40-870

 

Direktor:
Đorđe Milanović – Direktor JKP „Vidrak“ Valjevo,  065/22-40-732

 

Pomoćnici direktora:
  Мiroslav Mojsilović – Pomoćnik direktora,  065/22-40-400

  Radovan Paunović – Pomoćnik direktora, 065/22-40-870

  Nikola Žugić – Pomoćnik direktora, 065/22-40-860

 

Statut JKP Vidrak Valjevo
Na osnovu člana 18. tačka 8. a u vezi člana 66. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS br. 119/2012) i član 27. tačka 8. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća“Vidrak“ Valjevo (Službeni glasnik grada Valjeva br. 5/13), Upravni odbor Preduzeća, dana 11.06.2013. godine donosi sledeći STATUT.

udomi-me

Aktuelnosti

Prolećno spremanje grada – nastavak akcije

 Dva kamiona su bila potrebna da se ukloni sav otpad i smeće …

Do sada uklonjeno 488 kubika smeća kroz „Prolećno spremanje grada“

Od 22. aprila kada je počelo Prolećno raspremanje Valjeva uklonjeno je 480 …

Prolećno (ra)spremanje grada

Za vikend je nastavljena akcija prolećnog raspremanja grada. U akciji čišćenja korita …

TENDERI! Javne nabavke!

Ovde možete pruzeti kompletene dokumentacije za tendere u otvorenom postupku, pregovaračkom postupku sa i bez objavljivanaj poziva, kao i dokumentaciju za javne nabavke male vrednosti.