• Kontakt telefon: +381 14 221 556

udomi-me

Osnovne informacije
Ukratko o nama

Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje otpada koji nije opasan na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovo upotrebiti; sakupljanje reciklabilnih materijala; sakupljanje otpada sa javnih površina; sakupljanje građevinskog otpada; sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak; sakupljanje tekstilnog otpada i aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad. Pored pretežne delatnosti JKP “ Vidrak“  obavlja i druge delatnosti  od opšteg interesa kao i delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove.

Osnovni zadatak JKP „VIDRAKA“ je: Kvalitetno, efikasno, rentabilno i kontinuirano obavlјanje poverenih komunalnih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatlјiv način, uz poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj delujemo i intezivnu saradnju sa stanovništvom i razvojem ekološke svesti i odgovornosti, kroz brigu o zadovolјenju svojih radnika i svih korisnika naših usluga i njihovoj dobrobiti.

Naša strategija je usmerena prvenstveno na pružanje kvalitetnih usluga, što je potrošačima uistinu važno, te na taj način nastojimo zadovoljiti njihova očekivanja i od njih napraviti zadovoljne korisnike. Opšti izgled i higijena našeg grada su nam prioriteti na kojima ćemo i dalje istrajati, bez obzira na sve poteškoće koje se javljaju.

Očekujemo da će nova web stranica JKP „Vidrak“  Valjevo uz druge vidove komunikacije, omogućiti unapređenje usluga i izgrađivanje efikasnog i efektivnog sistema javnosti rada JKP „Vidrak“ Valjevo.

Hvala Vam na saradnji i redovnom izmirenju obaveza.

moj-racun
BANER

Aktuelnosti

JNMV 2-3/2017 – usluge osiguranje-partija 1 – osiguranje imovine

Konkursna dokuemntacija
Poziv za podnosenje ponude

Svake grejne sezone paljenje kontejnera

Iz JKP Vidrak gradjanima upućen apel da pepeo u ovoj grejnoj sezoni …

Radno vreme na dan primirja u Prvom svetskom ratu – 11. novembar 2017. godine

Obaveštavaju se svi građani i korisnici usluga JKP Vidrak da 11. novembara …

parking-pitnja

udomi-me

TENDERI! Javne nabavke!

Ovde možete pruzeti kompletene dokumentacije za tendere u otvorenom postupku, pregovaračkom postupku sa i bez objavljivanaj poziva, kao i dokumentaciju za javne nabavke male vrednosti.