Vesti

Proverite stanje računa na sajtu “Vidraka” – kroz ulsugu “MOJ RAČUN”

JKP “Vidrak” je obezbedilo uslugu “MOJ RAČUN” putem koje potrošači mogu da izvrše uvid u stanje sopstvenih računa koji se vode u preduzeću za odnošenje otpada.

U cilju unapređenja kvaliteta pružanja svojih usluga, a u skladu sa društveno odgovornim ponašanjem prema našim korinicima JKP “Vidrak” Valjevo je obezbedilo ovu uslugu, a imajući u vidu razvoj savremenih tehnologija i sve veću dostupnost interneta kao sredstva komunikacije i informisanja. Ova usluga je dostupna korisnicima od 10. jula 2015. godine, svakim danom od 0 do 24 časova.
Usluzi mogu pristupiti preko baner slike na naslovnoj strani sajta vidraka https://vidrakvaljevo.com/ ili u delu padajućeg menija “korisnički servis” odabrati uslugu “MOJ RAČUN”.
Putem ove usluge, potrošači mogu dobiti uvid u informacije vezane za :
• Datum zadnjeg računa
• Iznos zadnjeg računa
• Datum zadnje uplate
• Iznos zadnje uplate
• Ukupne uplate
• Ukupna zaduženja
• Trenutno stanje duga
• Neizmirene tužbe ukoliko ih korisnik ima
Detaljnije upustvo o samom načinu korišćenja aplikacije dato je na stranici aplikacije: https://vidrakvaljevo.com/moj-racun/
Ovo je još jedna u nizu usluga kojima je JKP Vidrak u poslednjih nekoliko meseci olakšao svojim potrošačima saradnju sa preduzećem. Podsećanja radi navodimo najbitnije novine:
• Uvedena je mogućnost plaćanja dela usluga sa groblja na blagajni uprave u Vojvode Mišića 50;
• Napravljen je nov, savremeni sajt koji je mnogo funkcionalniji, gde korisnici mogu dobti gotovo sve informacije od značaja za njih, kao i informacije o radu preduzeća;
• U delu korinisnički servis dati su odgovori na najčešće nedoumice potrošača kao i kompletno upustvo za elektronsko plaćanje računa;
• Omogućeno je podnošenje reklamacija elektronskim putem, kao i putem telefona i lično;
• Omogućena je besplatna linija za sve korisnike fiksne telefonije;
Ovom aplikacijom zaokružen je zamišljeni koncept osavremenjavanja pristupa ka korisnicima ali ne i kraj u iznalaženju novijih ideja. Preduzeće će i dalje nastojati da teži svojim ciljevima: a to su kvalitetno, efikasno, rentabilno i kontinuirano obavlјanje poverenih komunalnih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatlјiv način, uz poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj delujemo i intezivnu saradnju sa stanovništvom i razvojem ekološke svesti i odgovornosti, kroz brigu o zadovolјenju svojih radnika i svih korisnika naših usluga i njihovoj dobrobiti.

Još sličnih objava

Proverite istaknute objave
Izbornik