Vesti

Obaveštenje o plaćanju parking takse putem SMS poruka

Obaveštavaju se korisnici da prilikom plaćanja parking karte (takse) slanjem SMS poruka zaključuju Ugovor o korišćenju usluga parking servisa, pri čemu operateri elektronskih komunikacija-Telekom Srbija, Telenor i VIP, istupaju isključivo kao zastupnici parking servisa u postupku zaključenja odnosnog ugovora i naplate cene parking karte, te da se korisnici za sva eventualno sporna pitanja mogu obratiti direktno parking servisu. Takođe, obaveze korisnika prema parking servisu smatraće se izmirenim kada korisnik izmiri svoje obaveze prema operateru u pogledu kupljenih parking karata.
JKP Vidrak je dužan da korisnicima pošalje sms obaveštenje u okviru postojeće poruke kojom su korisnici obavešteni da su kupili parking kartu (taksu) i to sledeće sadržine:
U___ ZA VOZILO____STE KUPILI PARKING KARTU BROJ____U ZONI___, PO CENI OD ____ KOJA VAŽI DO____ DANA____. PLAĆENJEM OPERATERU IZMIRUJETE DUGOVANJE ZA OVU KARTU PREMA PARKING SERVISU. SAČUVAJTE OVU PORUKU.

Još sličnih objava

Proverite istaknute objave
Izbornik