VIDRAK70

JKP “Vidrak” osnovano je 1946. godine i uspešno posluje 70 godina. Pretežna delatnost preduzeća je sakupljanje otpada koji nije opasan. Otpad se skuplja na lokalnoj teritoriji grada Valjeva.

Upravljanje otpadom je proces sakupljanja, transporta, procesuiranja, recikliranja i odlaganja otpadnih materija, naročito onih koje su proizvedene ljudskim aktivnostima. Cilj ovih aktivnosti je da se smanji uticaja otpada na ljudsko zdravlje, higijenu i životnu sredinu. U poslednjih nekoliko decenija sve veća je tendencija da se kao osnovni ciljevi upravljanja otpadom smatraju i njegov uticaj na prirodnu sredinu, kao i mogućnosti dobijanja izvora novih sirovina.

Ambalažni otpad predstavlja materijal koji izuzetno opterećuje životnu sredinu i koji je veliki zagađivač planete. Posebno skrećemo pažnju na PET boce, plastične kese ili limenke koje se jako dugo razlažu. Metod kojim se ovo zagađenje možemo ublažiti je reciklaža, putem koje JKP Vidrak ulaže velike napore u promovisanje koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji.

Pored pretežne delatnosti JKP “Vidrak“ obavlja i druge delatnosti  od opšteg interesa kao i delatnosti za koje ispunjava zakonom propisane uslove.

Osnovni zadatak JKP „VIDRAKA“ je: Kvalitetno, efikasno, rentabilno i kontinuirano obavlјanje poverenih komunalnih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatlјiv način, uz poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj delujemo i intezivnu saradnju sa stanovništvom i razvojem ekološke svesti i odgovornosti, kroz brigu o zadovolјenju svojih radnika i svih korisnika naših usluga i njihovoj dobrobiti.

Naša strategija je usmerena prvenstveno na pružanje kvalitetnih usluga, što je potrošačima uistinu važno, te na taj način nastojimo zadovoljiti njihova očekivanja i od njih napraviti zadovoljne korisnike. Opšti izgled i higijena našeg grada su nam prioriteti.

[heading]Video – FILM POVODOM 70 GODINA RADA VIDRAKA U SLUŽBI GRADJANA VALJEVA[/heading]

Izbornik