• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Uprava

Naslovna » Službe » Uprava

uprava1

Nadzorni odbor:
Gordana Marković– Predsednik nadzornog odbora,

Gordana Marković iz Valjeva, rodjena 14.02.1961. godine po zanimanju diplomirani saobraćajni inženjer na Saobraćajnom fakultetu smer PTT, Univerziteta u Beogradu 1985. godine.
Radna biografija:
– 1985-1988 godine referent u Poštanskoj službi,
– 1899-2003 godine kordinator za automatizaciju u poštanskoj službi
– 2003-2010 godine rukovodilac odeljenja za Informacione tehnologije
– 2010-2015 godine direktor RJ PS „Valjevo“
– 2015 godine vodeći saradnik odeljenja za Informacione tehnologije
 

  Miloš Vilotić – Član nadzornog odbora, 

Miloš Vilotić iz Valjeva, rođen 24.11.1961. godine u Valjevu, po zanimanju diplomirani inženjer organizacije rada, završen Fakultet organizacionih nauka sa magistarskim studijama.
Radna biografija:
– profesor u Valjevskoj gimnaziji
– direktor U DP „Uzor“ Valjevo
– direktor u DP „Elind-metaloprerada“ Valjevo
– od 2000. godine radi u privatnom sektoru-vlasnik radnje za kompijutersku opremu i softver.

 

Dragana Lazić – Član nadzornog odbora,

Lazić Dragana iz Valјeva, rođena dana 07.01.1979.god u Valјevu, po zanimanju diplomirani inženjer polјoprivrede – smer voćarstvo i vinogradarstvo, završen Polјoprivredni fakultet u Beogradu.
Radna biografija:
2006-2017.god
Radni odnos zasnovala u JKP „VIDRAK“ Valјevo na poziciji referenta za održavanje zelenih i rekreacionih površina 2006.god. Obavlјala poslove šefa RJ „Zelenilo“. Neprekidan rad u JKP „VIDRAK“ Valјevo sa stažom u efektivnom trajanju od 11 godina.
2007-2009.god saradnik u nastavi na Visokoj Polјoprivrednoj školi na univerzitetu „Megatrend“.

 

Direktor:
Jelena Kalat – v.d.direktora JKP „Vidrak“ Valjevo,

 

 

Pomoćnici direktora:
  Nada Nikolić – Pomoćnik direktora,