• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Uprava

Naslovna » Službe » Uprava

uprava1

Nadzorni odbor:
Gordana Marković– Član nadzornog odbora,

 

  Miloš Vilotić – Član nadzornog odbora, 

Miloš Vilotić iz Valjeva, rođen 24.11.1961. godine u Valjevu, po zanimanju diplomirani inženjer organizacije rada, završen Fakultet organizacionih nauka sa magistarskim studijama.
Radna biografija:
– profesor u Valjevskoj gimnaziji
– direktor U DP „Uzor“ Valjevo
– direktor u DP „Elind-metaloprerada“ Valjevo
– od 2000. godine radi u privatnom sektoru-vlasnik radnje za kompijutersku opremu i softver.

 

Dragana Lazić – Član nadzornog odbora,

Lazić Dragana iz Valјeva, rođena dana 07.01.1979.god u Valјevu, po zanimanju diplomirani inženjer polјoprivrede – smer voćarstvo i vinogradarstvo, završen Polјoprivredni fakultet u Beogradu.
Radna biografija:
2006-2017.god
Radni odnos zasnovala u JKP „VIDRAK“ Valјevo na poziciji referenta za održavanje zelenih i rekreacionih površina 2006.god. Obavlјala poslove šefa RJ „Zelenilo“. Neprekidan rad u JKP „VIDRAK“ Valјevo sa stažom u efektivnom trajanju od 11 godina.
2007-2009.god saradnik u nastavi na Visokoj Polјoprivrednoj školi na univerzitetu „Megatrend“.

 

 

Direktor:
Ksenija Badem Nenandović– V.D.Direktora JKP „Vidrak“ Valjevo,

 

 

Pomoćnici direktora:
  Мiroslav Mojsilović – Pomoćnik direktora, 

  Nada Nikolić – Pomoćnik direktora, 

Slađana Marković – Pomoćnik direktora,