• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Nabavka M17/15 – Mobilna telefonija