• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Nabavka jednog putarskog kamiona