• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Javne nabavke

Naslovna » Javne nabavke
Javne nabavke male vrednostiOtvoreni postupak
Javne nabavke male vrednosti

Nabavka M 04/15 – Dvogodišnje cveće

Konkursna dokumentacija (partija 3)
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora – dvogodisnje cvece

Nabavka M 16/15 – Beton za groblje

Konkursna dokumentacija
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora – beton

Nabavka M 15/2015 – Pneumatici

Konkursna dokumentacija
Oglas za prikupljanje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka M 14/2015 – Dostavno vozilo

Konkursna dokumentacija
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora – dostavno vozilo

Nabavka 12/2015 – Kancelarijski materijal, toneri (partija 2)

Konkursna dokumentacija – partija 2
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora – toneri

Nabavka 12/2015 – Kancelarijski materijal (partija 3)

Konkursna dokumentacija – partija 3
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka 12/2015 – Kancelarijski materijal, kopir papir (partija 1)

Konkursna dokumentacija – partija 1
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka 13/2015 – Štampanje obrazaca

Konkursna dokumentacija
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora – obrasci

Nabavka 11/2015 – Veterinarske usluge, deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija (partija 2)

Konkursna dokumentacija – partija 2
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora – deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija

Nabavka 11/2015 – Veterinarske usluge i isporuka lekova (partija 1)

Konkursna dokumentacija – partija 1
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora – vet. usluge

Nabavka M 10/2015 – Remont hidraulike i pneumatike

Konkursna dokumentacija
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka 09/2015 – Osiguranje vozila (partija 3)

Konkursna dokumentacija 3
Oglas za prikupljanje ponuda
Odgovor na pitanja ponudjača
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije – partija 3
Odluka …

Nabavka M 09/2015 – Osiguranje lica (partija 2)

Konkursna dokumentacija 2
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka M 09/2015 – Osiguranje imovine (partija 1)

Konkursna dokumentacija – partija 1
Oglas za prikupljanje ponuda
Odgovor na pitanje ponudjača
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka M 08/2015 – Hrana za pse (partija 2 – granule)

Izmena konkursne dokumentacije – partija 2
Konkursna dokumentacija – partija 2
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka M 08/2015 – Hrana za pse (partija 1- bajat hleb)

Konkursna dokumentacija – partija 1
Oglas za prikupljanje ponude
Odluka o dodeli ugovora

Zahtev za zaštitu prava – nabavka jednogodišnjeg cveća

Konkursna dokumentacija – partija 2
Zahtev za zaštitu prava
Ugovor o dodeli

Nabavka M 07/2015 – oprema za zelenilo

Konkursna dokumentacija
Oglas za prikupljanje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka M 06/2015 – Kontejneri zapremine 1,1L

Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Oglas za prikupljanje ponuda
Odgovor na pitanje ponudjaca

Nabavka M 05/2015 – Kante za smeće

Oglas za prikupljanje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Strana 5 od 6« Prva...23456
Otvoreni postupak