• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Otvoreni postupak

Naslovna » Javne nabavke » Otvoreni postupak

Javna nabavka Autocisterne 1.1.12-2017

konkursna dokumenatcija JKP VIDRAK poziv za podnosenje ponuda JKP VIDRAK pitanje i odgovor odluka o obustavi postupka Obavestenje o obustavi postupka Detaljnije

Javna nabavka 1-1/2017 – Gorivo, lož ulje, TNG gasa i maziva

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija izmena Odgovor na pitanja Odgovori na pitanja Konkursna dokumentacija-izmena 2 Obaveštenje o produženju roka Odgovor na pitanja Odgovor na pitanja Odluka o dodeli ugovora Detaljnije

Javna nabavka br. 1.3.1-2017 – Adaptacija poslovnog prostora

Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Odgovori na pitanja Odgovor na pitanje Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Detaljnije

Nabavka kamiona sa platformom za rad sa većim visinama JN br. 2/2016

Konkursna dokumentacija Oglas za podnosenje poziva Odluka o obustavljanju postupka Detaljnije

Javna nabavka 01/2016 – Motorna goriva, lož ulja, maziva i tng gasa

Konkursna dokumentacija Oglas za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija-izmena Odluka o dodeli ugovora - gorivo Ugovor partija 1-goriva Detaljnije

Postupak B 03/2015 – Gorivo, lož ulje, TNG i maziva

Konkursna dokumentacija Oglas za prikupljanje ponuda Odgovor na pitanja ponudjača Izmena konkursne dokumentacije Izmena konkursne dokumentacije br 2 Izmena konkursne dokumentacije br. 3 Izmena konkursne dokumentacije br. 4 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava Odluka o dodeli ugovora - TNG Odluka o dodeli ugovora - gorivo Odluka o dodeli ugovora - mazivo Odluka o dodeli ugovora lož ulje Detaljnije

Postupak B 02/2015 – HTZ Oprema zaštitna sredstva – partija 3

Konkursna dokumentacija - partija 3 Oglas za prikupljanje ponuda Izmena konkursne dokumentacije - partija 3 Odgovor na pitanja ponudjača Odluka o dodeli ugovora Detaljnije

Postupak B 02/2015 – HTZ Oprema zimska i letnja obuća – partija 2

Konkursna dokumentacija - partija 2 Oglas za prikupljanje ponuda Izmena konkursne dokumentacije - partija 2 Odluka o dodeli ugovora Detaljnije

Postupak B 02/2015 – HTZ Oprema zimska i letnja odeća partija 1

Konkursna dokumentacija - partija 1 Oglas za prikupljanje ponuda Izmena konkursne dokumentacije - partija 1 Izmena konkursne dokumentacije br.2 - partija 1 Odluka o dodeli ugovora Detaljnije

Postupak V01/15 – NABAVKA DOBRA – PUTARSKI KAMION

Konkursna dokumentacija Oglas za prikupljanje ponuda Odluka o dodeli ugovora Detaljnije