• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Otvoreni postupak

Naslovna » Javne nabavke » Otvoreni postupak

Usluge ljudskih resursa 1.2.8/2018

Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponude Detaljnije

Nabavka autocisterne – JN br.1.1.17/2018

Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude Detaljnije

Motorno gorivo, loz ulje, ulja i maziva ,tng gas I propan butan smesa JN br. 1.1.1/2018

Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponude Odogor na pitanje 1 Izmena konkursne dokumentacije Pitanje 2 Odluka o dodeli ugovora Odluka o obustavi postupka Obaveštenje o obustavi Poziv za podnošenje ponuda 5 Konkursna dokumentacija gorivo Odluka o dodeli ugovora ponovljen postupak partije 1,4,5 Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava Odluka o usvajanju zahteva za zastitu prava Obavestenje o zakljucenom ugovoru za ponovljene partije 4 i 5 Obavestenje o zakljucenom ugovoru za ponovljene partije 1 Detaljnije

Ljudski resursi – JN 1.2.4/2018

Konkursna dokumentacija Konkursna dokumentacija izmena Poziv za podnosenje ponude Odgovori na pitanja Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Detaljnije

Rezervni delovi broj 1.1.12/2018

Obustava postupka javne nabavke Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponude Odgovor na pitanja Odluka o dodeli ugovora Konkursna dokumentacija-ponovljeni postupak Poziv za podnosenje ponude-ponovljeni postupak Obavestenje o obustavi postupka-rez.delovi Odluka o dodeli ugovora-ponovljeni postupak partija 2 i 3 Detaljnije

Nabavka polovnog autopodizača za kontejnere broj 1.1.2/2018

konkursna dokumentacija- izmena Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponuda konkursna dokumentacija- izmena 2 Pitanje br. 1 Pitanje br. 2 odluka o dodeli ugovora autopodizac Obaveštenje o zaključenom ugovoru Detaljnije

Javna nabavka Autocisterne 1.1.12-2017

konkursna dokumenatcija JKP VIDRAK poziv za podnosenje ponuda JKP VIDRAK pitanje i odgovor odluka o obustavi postupka Obavestenje o obustavi postupka Detaljnije

Javna nabavka 1-1/2017 – Gorivo, lož ulje, TNG gasa i maziva

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija izmena Odgovor na pitanja Odgovori na pitanja Konkursna dokumentacija-izmena 2 Obaveštenje o produženju roka Odgovor na pitanja Odgovor na pitanja Odluka o dodeli ugovora Detaljnije

Javna nabavka br. 1.3.1-2017 – Adaptacija poslovnog prostora

Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Odgovori na pitanja Odgovor na pitanje Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Detaljnije

Nabavka kamiona sa platformom za rad sa većim visinama JN br. 2/2016

Konkursna dokumentacija Oglas za podnosenje poziva Odluka o obustavljanju postupka Detaljnije
Strana 1 od 212