• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Archive for januar, 2019

Naslovna » januar 2019

Početak obračuna zakonske zatezne kamate za neblagovremeno izmirenja računa

Preduzeće će u skladu sa članom 277. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelјa) ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelјa) i u skladu sa Zakonom o zakonskoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) Republike Srbije obračunati zakonsku zateznu ... Detaljnije

JKP”Vidrak”spremno dočekao snežne padavine

Zbog snega koji je neprestano padao više od 24 sata, u petak u ranim jutarnjim satima radnici Javnog komunalnog preduzeća “Vidrak” su čistili ručno, lopatama pešačke prelaze i trotoare na mostovima, gradske trgove dok mašine za čišćenje snega su kružile gradom i čistile prilaze javnim ustanovama. „Sve ekipe Vidraka su bile na terenu uključujući ekipe ulica, zelenila kao i parking službe. Prioriteti su bili mostovi, pešački prelazi, ulice pre svega. Imali smo veliku pomoć Grada, gradonačelnika i svih gradskih službi. U narednih ... Detaljnije

Nakon novogodišnjih i božićnih praznika 16.01.2019. ponovo startuje naplata parkiranja

Obaveštavaju se korisnici da će od dana 16.01.2019. nakon novogodišnjih i božićnih praznika ponovo biti uspostavljen sistem naplate parkinga na obeleženim javnim površinama. Vaš JKP Vidrak Detaljnije