• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Archive for mart, 2018

Naslovna » mart 2018

Nove cene korisničkih usluga od 1. marta 2018

Pravni osnov za donošenje cena komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici sadržan je u Zakonu o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“ br.88/2011 i 104/16) gde je članom 28. propisano da odluku o promeni cena komunalnih usluga donosi vršilac komunalne delatnosti i da na odluku o promeni cena komunalnih usluga upravlјanja komunalnim otpadom i upravlјanja groblјima i sahranjivanje, osim prevoza posmrtnih ostataka umrlog, saglasnost daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Članom 11. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP“Vidrak“ Valјevo („Sl.glasnik grada Valјeva“ br.5/13) utvrđeno ... Detaljnije

Štampani materijal – JNMV 1.1.13/2018

Konkursna dokumentacija izmena Obavestenje o produzenju roka Pitanje broj 1. Poziv za podnosenje ponude Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora stampani materijal Obaveštenje o zaključenom ugovoru Detaljnije

Kontejneri za otpad broj 1.1.8/2018

Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponude konkursna dokumentacija - izmena Odgovor na pitanje Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru Detaljnije

Električna energija broj 1.2.1/2018

Konkursna-dokumentacija Poziv za podnosenje ponuda Odluka o dodeli ugovora el. energija Obaveštenje o zaključenom ugovoru Detaljnije

Rezervni delovi broj 1.1.12/2018

Obustava postupka javne nabavke Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponude Odgovor na pitanja Odluka o dodeli ugovora Konkursna dokumentacija-ponovljeni postupak Poziv za podnosenje ponude-ponovljeni postupak Obavestenje o obustavi postupka-rez.delovi Odluka o dodeli ugovora-ponovljeni postupak partija 2 i 3 Detaljnije

Nabavka polovnog autopodizača za kontejnere broj 1.1.2/2018

konkursna dokumentacija- izmena Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponuda konkursna dokumentacija- izmena 2 Pitanje br. 1 Pitanje br. 2 odluka o dodeli ugovora autopodizac Obaveštenje o zaključenom ugovoru Detaljnije

Od ponedeljka 05.03.2018. se nastavlja kontrola i naplata parkinga

Obaveštavaju se građani da će se od ponedeljka 05.03.2018. godine nastaviti sa kontrolom i naplatom korišćenja parkinga na obeleženim javnim parkiralištima u Gradu Valjevu. Detaljnije