• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Archive for januar, 2017

Naslovna » januar 2017

Vidrak u novoj godini proširuje obim poslovanja

Preduzeće Vidrak u 2017. godini programom poslovanja predvidelo je prihode od 280,07 miliona dinara. Najveći udeo u ovim prihodima dolazi od naplate usluge odnošenja smeća fizičkim i pravnim licima. Planirani godišnji prihod JKP Vidrak za 2017. godinu je za 1% veći od prethodne godine i predvidja se u iznosu od 280,07 miliona dinara. U strukturi prihoda najveći udeo je od usluge odnošenja smeća u iznosu od 141 milion dinara. Planirani prihod od naplate parkiranja je 33,3 miliona dinara, a za uslugu zbrinjavanja ... Detaljnije