• Kontakt telefon: +381 14 221 556

Archive for novembar, 2015

Naslovna » novembar 2015

Nabavka 21/15 Rezervni delovi (partija 5)

Konkursna dokumentacija Oglas za prikupljanje ponuda Odluka o dodeli ugovora Ugovor Detaljnije

Nabavka M 21/15 Rezervni delovi (partija 4)

Konkursna dokumentacija Oglas za prikupljanje ponuda Konkursna dokumentacija-IZMENA Odluka o dodeli ugovora Ugovor o kupoprodaji Detaljnije

Nabavka M 21/15 Rezervni delovi (partija 3)

Konkursna dokumentacija Oglas za prikupljanje ponuda Konkursna dokumentacija-IZMENA Konkursna dokumentacija-IZMENA 2 Odluka o dodeli ugovora Ugovor o kupoprodaji Detaljnije

Nabavka M 21/15 Rezervni delovi (partija 2)

Konkursna dokumentacija Oglas za prikupljanje ponuda Konkursna dokumentacija - izmena Odluka o dodeli ugovora Ugovor o kupoprodaji Detaljnije

Nabavka M 21/15 Rezervni delovi (partija 1)

Konkursna dokumentacija Oglas za prikupljanje ponuda Odluka o dodeli ugovora Ugovor o kupoprodaji Detaljnije

Nabavka M20/15 – Kolska vaga

Oglas za prikupljanje ponuda Konkurna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora-kolska vaga Detaljnije